Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Ψαράδες, όχι ψάρια από το γιαλό, συνιστά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τη δημιουργία θαλάσσιων αποθεμάτων (ή καταφυγίων) συνιστά το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση οικολογικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία και χρήση κατάλληλων μαθηματικών αλγορίθμων.

Βάσει αυτών, προτείνεται η απαγόρευση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας για όλα τα είδη ψαριών ένα χιλιόμετρο από τις ακτές των νησιών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Σχεδιασμός ενός Δικτύου Θαλασσίων Αποθεμάτων στις Κυκλάδες».

«Η ταχύτατη και ριζική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει οδηγήσει στην αναζήτηση αποτελεσματικών μηχανισμών για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων», μας λέει ο Γιώργος Δ. Κόκκορης, επίκουρος καθηγητής Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος, με συνεργάτη τη δρα Συλβαίν Γιακουμή. «Προκειμένου να επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, σημαντική είναι η δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων αποθεμάτων, το οποίο ορίζεται ως "ένα σύνολο θαλάσσιων αποθεμάτων σε μια βιογεωγραφική περιοχή". Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία θαλάσσιας στρατηγικής, στην οποία αναφέρεται η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου αντιπροσωπευτικών θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι το 2012, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό ενός δικτύου θαλάσσιων αποθεμάτων στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή των Κυκλάδων».

«Η δημιουργία ΔΘΑ είναι μια κοινή πρακτική για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε πολλές χώρες του κόσμου».

Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχεδιασμός ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στις Κυκλάδες», το καλοκαίρι του 2007 έγινε δειγματοληψία σε 13 νησιά των Κυκλάδων, ενώ το καλοκαίρι του 2008 καλύφθηκαν άλλα 18 νησιά. Συνολικά έγινε δειγματοληψία σε 294 σταθμούς στα παράκτια ύδατα 32 νησιών. Σε κάθε σταθμό καταγράφηκε ο τύπος ενδιαιτήματος (φυσικό και βιολογικό), ενώ παράλληλα έγινε οπτική παρατήρηση και καταγραφή όλων των ειδών ψαριών που συναντήθηκαν καθώς και των μεγεθών τους.
Γ.Α.Κ

το άρθρο αυτό είνια αναδημοσίευση από την ιστιοσέλιδα της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" δείτε το εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου